Vláda 1. prosince 2010 schválila Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 – 2016 a vzala na vědomí Strategii konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011 – 2016. Záměrem Koncepce kromě stanovení cesty, kterou by se měla státní podpora české kinematografie v materiálním i nemateriálním smyslu ubírat, je rovněž popsat mnohá specifika sektoru a upozornit na nedostatky a dlouhodobě neřešené problémy. Koncepce obsahuje návrh 14 opatření, která jsou navrhována tak, aby v co nejširší míře splňovala potřeby a možnosti rozvoje české kinematografie. Koncepce může sloužit v příštích několika letech jako solidní podklad pro legislativní a nelegislativní kroky v oblasti kinematografie. Od 1. 1. 2013 tuto agendu vykonává Státní fond kinematografie.