Vyhledejte si grantovou podporu pro Váš projekt, rezidenční pobyt či stipendium; naše databáze zahrnuje subjekty působící v České republice, ve výběrové podobě i relevantní subjekty zahraniční.

Pokud chcete přidat vlastní záznam nebo máte tip, napište nám na .

Filtry
Obor
Typ
Kraj
Zdroj
Nalezené položky

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů).

V rámci programu realizuje konsoricum také dva vlastní projekty. Záměrem těchto projektů konsorcia je zapojit mladé lidi do veřejného dění, posíit neziskové organizace a jejich schopnosti na poli advokační práce.

Nadace svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obory. Činnost mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a vydávání publikací.

Kontakt http://agosto-foundation.org/,

ART-IN-RES je online portál, provozovaný Novou sítí, který zprostředkovává informace o možnostech rezidenčních pobytů v oblasti performing arts, slouží:

  • umělcům hledajícím rezidenční pobyt,
  • rezidenčním prostorům ke zveřejňování aktuální open callů,
  • jako vstupní brána pro zahraniční umělce a profesionály z oboru, kteří hledají základní informace o uměleckém provozu v ČR.

Bohemian Heritage Fund je nadačním fondem, který vznikl v Praze v červnu 2009 a jehož účelem je ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky; podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění; projekty pro výchovu a orientaci mládeže.

Cílem fondu je shromažďovat příspěvky, zejména od soukromých dárců, za účelem podpory projektů v následujících oblastech: v oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví České republiky, v oblasti podpory prestižních uměleckých projektů, které mají za úkol zviditelnit Českou republiku v zahraničí a podpořit image Prahy a dalších významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Zvláštní důraz chce nadační fond věnovat i otázce vzdělávání mladých lidí, zejména s důrazem na jejich orientaci v mezinárodním prostředí a jejich přípravu na významné manažerské či jiné funkce, a to nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních institucích.

Např. ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto vyhlašuje grantovou výzvu Nové vize pro kulturu, jejímž cílem je dát vzniknout novým a zajímavým kulturním projektům, ideálně takovým, které najdou nové možnosti a umělecké formy.

Bohemian Heritage Fund je oficiálním členem mezinárodní platformy FEDORA, financované programem EU Kreativní Evropa a sdružující podporovatele opery a baletu.

Kontakt http://www.bohemianheritage.cz/,

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální mezivládní fórum založené v roce 1989 po pádu berlínské zdi. Shromažďuje 17 členských států ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Mj. uděluje finanční podporu kulturním projektům v rámci Aktivit spolupráce (Cooperation Activities, CEI Cooperation Fund).

Kontakt http://www.ceinet.org,

Centrum Amudarja poskytuje mezinárodní rezidence s ateliérovým programem.

Kontakt www.amudarja.cz,

SE.S.TA umožňuje tanečním umělcům profesní rozvoj v mezinárodním kontextu a veřejnosti otevírá možnosti k porozumění současnému tanci.

Kontakt www.se-s-ta.cz,

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Uděluje stipendia/rezidenční pobyty českým (i zahraničním) autorům, bohemistům a překladatelům. Provozuje webovou stránku CzechLit. Funguje od ledna 2017.

Kontakt http://www.czechlit.cz/,