Uzávěrka 7. 4.

Umění pro město: SOUTOK – výzva

Publikováno 22. 2. 2022

Výzva na návrhy a realizaci dočasných uměleckých objektů, drobných umělecko-architektonických zásahů nebo intervencí pro lokalitu pod Lahovickou estakádou (Radotínský most).

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s projektem „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ Institutu plánování a rozvoje, Akademie múzických umění a Vysoké školy ekonomické vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na návrhy a realizaci dočasných uměleckých objektů, drobných umělecko-architektonických zásahů nebo intervencí pro lokalitu pod Lahovickou estakádou (Radotínský most), náležející do říční nivy v oblasti budoucího Příměstského parku Soutok. Termín realizace vítězných návrhů byl předběžně stanoven na léto 2022.

INTERVENCE:

1) Letní slunovrat 17.–21. 6. 2022 – umělecký festival formou třídenního happeningu

2) Bačův úkryt – výtvarně vizuální a funkční objekt

3) Laboratoř proměny – mobilní a interaktivní scéna/objekt

KOMU JE VÝZVA URČENA:

Umělkyním a umělcům, architektkám a architektům, designérkám a designérům…

Více informací najdete v níže přiložených souborech.