Státní fond kinematografie dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti českého filmu. Vizí Fondu pro toto šestileté období je, aby na jeho konci byl český film druhově různorodý, dobře dostupný domácímu i zahraničnímu divákovi. Na základě analýzy současného stavu české kinematografie a identifikování nejzásadnějších problémů stanovil Fond pro období 2017–2022 tři klíčové priority: 1/ Kvalitnější a profesionálnější vývoj a výroba filmu a různorodá filmová nabídka 2/ Dostat film k divákovi a diváka k filmu 3/ Účinnější propagace české kinematografie v zahraničí.