Výroční zprávy Ministerstva kultury České republiky předkládají souhrnné informace o činnosti ministerstva v jednotlivých letech.