Uzávěrka 30. 11.

Taneční aktuality vyhlašují otevřenou výzvu pro články do Speciálního vydání 2023

Publikováno 27. 11. 2022

Téma Speciálního vydání 2023 je Tanec a slovo. Hledáme autory a příspěvky, které se zabývají aktuálními tématy a zkoumají vzájemné vlivy tance a slov v nejrůznějších kontextech a z různých úhlů pohledu.

V článcích je možno se zaměřit na otázky:

  • Slovo jako téma či součást taneční tvorby
  • Mluvené slovo na scéně, text a titulky během představení
  • Taneční teoretický výzkum jako podklad pro tvorbu
  • Taneční kritika, její formy a přínos
  • Tanec jako literární téma
  • Taneční terminologie, popisy tance a jejich interpretace
  • … a další

Články v češtině nebo angličtině v rozsahu 5 až 10 NS budou otištěny v dvojjazyčné mutaci a projdou redakčním i recenzním řízením. Všichni autoři budou honorováni v rozsahu 2 500 až 5 000 Kč dle rozsahu.

Termín pro zaslání abstraktů a záměrů do otevřené výzvy je 30. listopadu 2022. Abstrakty spolu s krátkých životopisem a kontakty vyplňujte v připraveném formuláři.

Vybraní autoři budou osloveni do 15. prosince 2022.

Termín odevzdání rukopisu článků je 31. ledna 2023.

Recenze proběhnou během února 2023, redakce v březnu a dubnu 2023, překlad a jeho autorizace v dubnu a květnu 2023. V létě bude probíhat sazba a závěrečné korektury. Plánovaná doba vydání je září 2023.

Speciální vydání bude distribuováno v ČR i Evropě pomocí partnerské sítě Tanečních aktualit, prostřednictvím Českých center aj.

Projekt je realizován za podpory MKČR a věrných partnerů Tanečních aktualit.