Uzávěrka 31. 5.

GHMP Art Book Fair 2023 – open call

Publikováno 6. 3. 2023

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje Open Call pro účast na GHMP Art Book Fair, veletrh zaměřující se na literaturu o umění, nejen pro nakladatele a instituce, ale i pro jednotlivé tvůrce a skupiny, kteří se věnují tvorbě autorských knih a fanzinů.

For English version see the attached document.

Co je GHMP Art Book Fair

Třetí ročník prodejního veletrhu zaměřujícího se na literaturu o umění. V průběhu dvou dnů nabídne platformu pro galerie, umělecké školy, internetové portály, časopisy, nakladatelství, tvůrce autorských knih a fanzinů, sběratele a především milovníky knih. Součástí veletrhu bude pestrý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé. Vstup pro návštěvníky je po celou dobu veletrhu zdarma.

Prodejní veletrh proběhne v prostorách Zámku Troja v časech:

  • sobota 16. září
  • neděle 17. září

Kdo se může přihlásit

Hlavní sekce: nakladatelé, galerie, instituce, umělecké školy vydávající umělecké knihy nebo knihy o umění. K dispozici jim bude prostor pro prezentaci jejich činnosti a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

Sekce pro tvůrce autorských knih a fanzinů: jednotlivci nebo skupiny, které se zabývají autorskou knihou nebo tvorbou fanzinů. Jedinou podmínkou je, že zde musejí prezentovat pouze vlastní autorskou tvorbu. Přihlásit se mohou za snížený poplatek za oba dny prodejní akce. K dispozici jim bude prostor pro prezentaci vlastní tvorby a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

Účastnický poplatek na oba dny za prodejní místo (stůl velikosti 152 × 76 cm + dvě židle) činí:

Hlavní sekce: 1 950 Kč / půlený stůl 980 Kč

Sekce pro tvůrce autorských knih a fanzinů: 650 Kč

Nejzazší termín pro přihlášení je 31. května 2023 prostřednictvím odkazu na formulář nebo naskenováním QR kódu.

Jakékoliv dotazy ohledně účasti vám rádi zodpovíme na .

(ENG)

GHMP Art Book Fair

Prague City Gallery announces an Open Call for participation in the GHMP Art Book Fair, a sales fair focusing on literature about art, not only for publishers and institutions but also for individual creators and groups dedicated to creating author books and fanzines.

The sales fair will take place in the premises of Troja Château on:

Saturday 16 September

Sunday 17 September

Who can sign up

Main section: publishers, galleries, institutions, art schools and others who publish art books or books about art. There will be a space for them to present their activities and to participate in the accompanying programme.

Section for authors of books and fanzines: individuals or groups involved in the creation of author’s books or fanzines. The only condition is that they must present only their own work. They can register for a reduced fee for both days of the sales event. There will be space for them to present their own work and the opportunity to participate in the accompanying programme.

The entry fee for both days per vendor space (table 152 × 76 cm + two chairs) is:

Main section: CZK 1950 / half table CZK 980

Section for authors of books and fanzines: CZK 650

 

The deadline for registration is May 31 via the link on the form or by scanning the QR code.

Any questions about participation will be answered at .