Uzávěrka 15. 4.

Východočeská galerie v Pardubicích – konkurz (ekonom/ka-rozpočtář/ka)

Publikováno 22. 3. 2022

Východočeská galerie v Pardubicích hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici ekonoma/rozpočtáře.

Předpokládaný nástup: od 1. 5. 2022 nebo dle dohody.

Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platová třída: 11. dle dosaženého vzdělání, praxe, v souladu s platnými právními předpisy.

Platový stupeň: dle délky praxe.

Kvalifikační předpoklady:

• úplné středoškolské nebo vysokoškolské směru

Náplň práce:

• spolupráce při sestavování rozpočtu příspěvkové organizace, kontrola jeho dodržování a hospodárného využívání finančních a materiálových prostředků organizace, rozbory ekonomické činnosti a evidence nákladů a výnosů

• spolupráce při zpracování účetní agendy, účetních uzávěrek, výkazů hospodaření a statistik

• aktivní spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi

• vystavování objednávek a úhrady faktur, vedení evidence faktur

• agenda související s registrem smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

• zajištění agendy veřejných zakázek malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

• vyhledávání a zpracování žádostí o granty a jiných programů za účelem získávání finančních prostředků; odpovídá za dodržování termínů, samostatnou realizaci a plnění, čerpání získaných prostředků, včasné a bezchybné vyúčtování vůči poskytovatelům

• agenda archivu a spisového řádu organizace

Požadujeme:

• znalost a zkušenosti z účetnictví příspěvkových organizací podmínkou

• znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací

• znalost tvorby rozpočtů a finančních plánů

• samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

• výborná znalost programů MS Office, především Excel

• profesionalita a komunikační schopnosti

• zájem o další vzdělávání v oboru

Výhodou:

• praxe ve zpracování dotací

Nabízíme:

• rozvoj praktických znalostí v oboru

• příjemný profesionální pracovní kolektiv

• 5 týdnů dovolené

• příspěvek na stravování

• možnost využití sick days a home office

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svoji přihlášku písemně v zalepené obálce, výrazně označené ekonom/rozpočtář na adresu: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3,  530 00 Pardubice, osobně ji můžete předat na stejné adrese, nebo využít elektronickou poštu – e-mailová adresa , do předmětu uveďte: Ekonom/rozpočtář.

Přihláška musí obsahovat:

• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe

• Výpis z rejstříku trestů

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Východočeská galerie v Pardubicích, IČO: 00085278) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 15. 4. 2022.

Vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru.