Uzávěrka 7. 1.

Městská knihovna Čáslav – konkurz (vedoucí knihovny, knihovník/knihovnice Dětského odd.)

Publikováno 5. 12. 2022

Hledáme aktivního člověka s láskou k dětem a knížkám, schopného vést a organizovat práci týmu.

Náplň práce:

  •  zajištění provozu knihovny
  •  práce s knihovním fondem (úklid, balení, opravy, signování, revize, zajištění výpůjčního procesu, zpracování v systému Tritius…)
  • akvizice nových knih
  • registrace nových čtenářů, udržování evidence stávajících
  • příprava a realizace akcí pro veřejnost
  • realizace volnočasových programů pro děti a mládež (vedení dětského čtenářského klubu, Bookstart apod.)
  • využívání dotačních titulů, včetně zpracování žádostí
  • příprava podkladů pro rozpočet a výroční zprávu

Více v přiloženém souboru níže.