Uzávěrka 1. 4.

Brno – konkurz (hodnotitelé/ky žádostí o dotace v oblasti kultury)

Publikováno 9. 3. 2022

Víte o někom, kdo by mohl být ideální kandidát/ka do hodnoticí komise pro dotace v oblasti brněnské kultury? Vyzýváme veřejnost k nominaci kandidátů/ek na externí odborné členy/ky hodnoticích komisí pro vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na období 2023-2024.

Hodnoticí komise budou posuzovat žádosti o jednoleté a dvouleté dotace na projekty/celoroční činnost. Zároveň budou sledovat čerpání dvouletých dotací a průběh realizace.

Dotační programy v oblasti kultury:

 • audiovize
 • divadlo, performance a cirkus
 • hudba
 • celoroční činnost hudebních klubů
 • kulturně vzdělávací a zájmová činnost
 • literatura
 • podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
 • tanec
 • výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Všechny podrobnosti o dotačních programech města Brna najdete na webu dotace.brno.cz.

Nominace na odborné členy/ky hodnoticích komisí dle dotačních programů zasílejte nejpozději do 1. 4. 2022 včetně, na emailovou adresu .

Návrh na nominaci musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta/ky;
 • profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta/ky v dané oblasti kultury;
 • určení dotačního programu, do kterého je kandidát/ka nominován;
 • kontaktní údaje
 • e-mailovou adresu, telefonní kontakt;
 • vyjádření, zda je kandidát/ka obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Následně Odbor kultury MMB osloví všechny kandidáty/ky, zda souhlasí se svou nominací. Zároveň si od kandidátů/ek vyžádáme podepsaný originál „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“, ve kterém potvrdí souhlas s uveřejněním své fotky a textu ve věci profesní zkušenosti kandidáta/ky v dané oblasti kultury. Fotografie, která bude uveřejněna v rámci elektronického hlasování, musí mít následující parametry:

 • typ pasové fotografie (obličej a ramena, nikoliv celá postava)
 • 200 pixelů na výšku
 • formát jpg

Po zpracování a ověření nominací bude spuštěno na webu brnoid.cz elektronické hlasování, prostřednictvím kterého bude do každého z výše uvedených dotačních programů vybrán jeden z členů/členek hodnoticí komise. Každá hodnoticí komise bude mít celkem 5 členů/ek:

1. Jednoho člena/ku si zvolí veřejnost elektronickým hlasováním
2. Jednoho člena/ku určí vysoké školy
3. Jednoho doporučí Odbor kultury MMB
4. Další dva členové/ky hodnoticích komisí jsou z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení.

Finální složení hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury bude schváleno Radou města Brna.

Práce externích odborných členů a členek hodnoticích komisí bude odměňována finanční částkou ve výši 250 Kč za hodnocenou žádost.