Bakalářská práce Víceleté dotace v oblasti kultury na municipální úrovni se zabývá systémem víceletých dotací v oblasti kultury ve vybraných městech a následným hodnocením kladů a záporů těchto dotací. Úvodní část práce se věnuje významu kultury pro naši společnost a typům dotací. Dále je předmětem práce víceletý dotační systém ve čtyřech městech ČR – v Praze, Brně, Plzni a Písku, přičemž pozornost je zaměřena na jejich současný stav. Práce též obsahuje komparaci víceletých dotací mezi Berlínem a Prahou.