Tato studie je součástí projektu Ministerstva kultury Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (20072011). Vyšla společně s dalšími oborovými studiemi jako e-publikace Kulturní a kreativní průmysly v ČR (ed. Žáková, Eva). Věnuje se stavu trhu s uměním v ČR a jeho statistickým údajům.