Brožura vydaná platformou European Union Institutes for Culture (EUNIC London) nabízí přehled grantů na podporu překladů a vydávaní publikací ve vybraných zemích EU v roce 2020.