Studie vychází z předpokladu, že profese tanečníka končí zpravidla mezi 35 a 40 lety a znalosti a zkušenosti při ní nabyté lze následně uplatnit jen zčásti. První část studie se podrobně zabývá situací profesionálních tanečníků v České republice, druhá část studie nabízí pohled na hudebníky a zpěváky, poslední část studie je zaměřena na konkrétní programy podpory umělců při ukončení kariéry.