Kompendium kulturních politik a trendů v Evropě je informační a monitorovací systém národních kulturních politik, který má podobu internetového portálu www.culturalpolicies.net. Jedná se o projekt Rady Evropy, který je realizován prostřednictvím neziskové společnosti ERICarts (Evropského institutu pro komparativní kulturní výzkum). Předkládaná analýza mapuje stav popsaný v profilech kompendia, neposkytuje tudíž vyčerpávající informaci o aktuální situaci v jednotlivých zemích. I na základě takto zpracované analýzy je možné vidět jasné trendy a přístupy ke kultuře a kulturní politice ve vybraných zemích.