Podkladový materiál, který pro MK ČR zpracoval Institut umění – Divadelní ústav, zachycuje správu a financování předních evropských operních domů. V případě berlínských a vídeňských oper, které fungují na základě holdingů, přináší i detailnější rozpočty, stejně tak v případě Slovenského národního divadla a Národní opery v Paříži.