Práce se zabývá současným tancem v České republice. Snaží se podat souhrnný popis situace současného českého tanečního umění, na který měl vliv specifický politický vývoj v naši zemi. Cílem práce je poukázat na základní nedostatky a problémy, se kterými se současný tanec v České republice potýká a navrhnout možná řešení, jež by měla napomoci tyto problémy vyřešit.