Analytická studie nejprve představuje moderní urbanistický koncept SMART City a nastiňuje dále jeho možnou aplikaci na Prahu. Nejprve analyzuje status a situaci Prahy a dále prezentuje hlavní vývojové osy pro projekt SMART Prague 2014–2020. Nechybí řada návrhů a další konkretizace konceptu v kontextu Prahy.