Publikace byla vydána u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Obsahuje téměř dvě desítky českých a zahraničních projektů z různých kulturních oblastí, kterých se senioři účastní nebo jsou jimi iniciovány. Ukazuje, že zapojení seniorů do kulturních aktivit a jejich spolupráce s mladší generací přispívá k rozvoji občanské společnosti.