Studie mapuje historii rezidenčních pobytů v oblasti umění, jejich stávající mezinárodní fungování a zvláště se zaměřuje na možnosti využití rezidenčních pobytů v České republice.