Rešerše mapuje projekty spadající do oblasti kulturních a kreativních průmyslů v České Republice. Představené projekty jsou značné oborové i tematické šíře, původní přehled z roku 2009 byl v roce 2011 aktualizován a doplněn o práce studentů VŠE.