Jedná se o pracovní dokument útvarů Komise, jehož tématem jsou designové inovace v kontextu realizace akčního plánu. Dokument nepředstavuje oficiální stanovisko Komise k této záležitosti, ani takovéto stanovisko nepředjímá.