Příkaz stanovuje zásady poskytování finančních prostředků investiční a neinvestiční povahy ze státního rozpočtu Ministerstva kultury v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví k zajištění plnění usnesení vlády č. 307/1991 a následujících usnesení a k uplatnění předkupního práva státu podle paragrafu 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.