Zápis z přednášky Roberta Palmera z Divadla v Dlouhé konající se 25.6. 2008. Přednáška se zaměřovala na problematiku spojenou s kulturním rozkvětem města v závislosti na ekonomických a legislativních omezeních a ideologiích.