Institut umění v rámci implementace Státní kulturní politiky 2009-2014 zpracoval v roce 2010  podkladovou studii s názvem Podpora trhu se současným výtvarným uměním. Studie  se snaží nastínit možné pozitivní kroky ke zlepšení celkové situace současného českého výtvarného umění. Zabývá se otázkou provozu státních sbírkových institucí, rolí kurátorů a soukromých galerií, výchovy k umění na školách i propagací českého výtvarného umění v zahraničí. Přináší řadu návrhů opatření, které by mohly přispět k živé a fungující výtvarné scéně v České republice.