Tato bakalářská práce si klade za cíl aplikovat Bourdieuho teorii ekonomie kulturních statků na český knižní trh a literární pole a zjistit, do jaké míry je jejím prostřednictvím možné pozorovat, popsat a analyzovat problematiku vnímání ekonomické a kulturní hodnoty knihy v uvedeném poli. Výchozí otázka práce tedy zní: Je Bourdieuho teorie ekonomie kulturních statků aplikovatelná na český knižní trh? Co – jaké okolnosti, lidé či informace – ovlivňují naše vnímání hodnoty knihy?