Aktualizované vydání podkladového materiálu pro MK ČR Správa a financování operních domů.