Diplomová práce je zaměřena na podchycení, sumarizaci a zobecnění některých terapeutických možností hudby potenciálně uplatnitelné v edukaci osob nacházejících se v hraničním či celkově subnormálním pásmu inteligence. Cílem diplomové práce je pokus o eliminaci úzkosti a nejistoty, posílení sebedůvěry a rozvoj komunikace žáků základní školy praktické prostřednictvím alternativní metody muzikoterapie.