Sborník příspěvků ze 14. ročníku Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd „Multikulturní dimenze v RVP ZV a její reflexe v ŠVP prostřednictvím výchovy k občanství“. Autoři se snaží popsat několik problematických bodů v Evropské společnosti, např. postavení ženy ve společnosti nebo sociální předsudky, a tím přispět k citlivějšímu zacházení s těmito tématy ve vzdělacím procesu.