Manuál bezpečnosti sbírek popisuje základní principy a postupy při návrhu integrovaného bezpečnostního systému a jeho technické a technologické části včetně dopadů této změny do ekonomiky organizace, jejího systému řízení, publicity a dalších činností.

Vzdělávací modul předkládá souhrn praktických návodů a cvičení pro pracovníky muzeí umění v oblasti bezpečnosti sbírek. Obsahuje sedm kapitol, které komentují a rozvíjejí obsah Manuálu bezpečnosti sbírek.