Bakalářská práce „Mezinárodní formy spolupráce v oblasti ochrany a regenerace kulturních hodnot“ je zaměřena na popis a rozbor nejdůležitějších mezinárodních organizací a jejich aktivit v oblasti péče o kulturní hodnoty. Práce charakterizuje významné dokumenty těchto organizací a popisuje jimi realizované systémy finanční a jiné podpory na ochranu kulturního dědictví, zejména s ohledem na jejich využívání v ČR. V poslední části je souhrnně zhodnocen současný stav mezinárodní spolupráce, jeho negativa, pozitiva a příležitosti do budoucna a jsou stanoveny zásady, jak těchto příležitostí využít v prostředí ČR.