Metodický pokyn vydaný Ministerstvem kultury k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství obsahuje předpisy upravující vývoz kulturních statků z celního území ES, kategorie kulturních statků vyžadujících pro vývoz povolení, postup podávání žádostí o standartní vývozní povolení a ustanovení o evidenci vydaných vývozních povolení.