Diplomová práce se zabývá charakteristikou pojmu periferie v souvislosti s kulturou. Je soustředěna na problematiku kulturních platforem zaměřených na výtvarné umění a jejich členění. Hlavním těžištěm zájmu jsou nezávislé galerie působící na periferii, nebo zastávající postoje, které je takto definují. Vysvětluje souvislost mezi nezávislým kurátorstvím, vzniklým v šedesátých letech dvacátého století a současným nezávislým kurátorstvím, provozovaným ve velké míře samotnými umělci v nezávislých galeriích. Spolu s tímto fenoménem se zabývá jejich ideovým pozadím a způsoby financování, které s ním souvisejí, To je vysvětleno na příkladech Trafačky, Meet Factory a Ukradené Galerie. Práce naznačuje také směry, kterými se mohou tyto instituce dále vyvíjet.