Studie z roku 2003 se zabývá problematikami vybraných kulturních politik evropských zemí a jejich komparací. Zohledňuje působení UNESCO a věnuje se fenoménu kreativity. Určeno pro potřeby Ministerstva kultury ČR.