Hlavním cílem předkládané studie je vytvořit přehled o přístupu ke KKP ve vybraných zemích Evropské unie, který bude následně sloužit ke zpracování dalších výstupů  výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, především pak návrhu vymezení KKP pro Českou republiku. Studie však může sloužit i jako inspirace pro potřeby praktické politiky, a to zejména pro přijímání strategických opatření pro podporu KKP v ČR.