Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Pardubicích popisuje současný stav tohoto sektoru i jeho jednotlivých odvětví z kvantitativního a kvalitativního hlediska zejména s přihlédnutím na jeho význam pro sociální a hospodářský rozvoj města. Studie byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.