Sborník představuje výstupy z mezinárodní́ konference s názvem Kultura spojuje! Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory pořádané Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Záměrem konference bylo zkoumat kulturu jako sociálně-inkluzivní nástroj, který lze využít v mnoha různých oblastech. Sborník představuje závěry formulované účastníky konference.