Článek je reakcí na text Júlia Gajdoše Kreativní průmysly: Rozvoj kultury nebo nová tržní totalita?. Autor se v polemice s Gajdošovým textem vyjadřuje k některým problematickým aspektům konceptu kreativních průmyslů. Článek byl realizován v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).