Tato střednědobá koncepce vzešla z reflexe a analýzy stavu Národního technického muzea. Jejím účelem je stát se základním dokumentem, podle kterého se bude řídit vývoj Národního technického muzea v příštích pěti letech (2006–2010).

Filosofií této koncepce je rozšíření prezentování historie o interpretaci jevů a principů promítajících se do historie i do dneška, principů, na kterých funguje svět. Takto pojaté muzeum má za cíl být významnou institucí schopnou přispět oblasti kultury i oblasti vědy svojí jedinečnou povahou na pomezí dvou světů, světa kultury a světa průmyslu, vědy a techniky, aniž by upustilo od muzejní povahy.