Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 až 2014 bylo schváleno Usnesením vlády č. 862 ze dne 1. prosince 2010.