Koncepce obsahuje stručnou charakteristiku současného stavu Muzea loutkařských kultur a popis cílového stavu pro období 2013-2019 včetně konkrétních termínů a ekonomického ukotvení. Koncepce obsahuje dvanáct příloh převážně dokumentárního charakteru.