Koncepce předkládá komplexní analýzu fungování Moravského zemského muzea. Obsahuje popis současného stavu muzea, představení jeho vnitřní struktury, výstavní činnosti, vědecké činnosti a dalších souvisejících aktivit a strategií.