Koncepce obsahuje analýzu činnosti Moravské galerie v Brně a předkládá strategii jejího rozvoje v mnoha dílčích oblastech pro období 2014-2018.