Koncepce je jeden ze základních nástrojů řízení a koordinace rozvoje území kraje, který stanovuje hlavní rozvojové směry a cíle, jichž má být v daném období dosaženo, vč. opatření, které k dosažení cílů přispějí. Charakteristickým znakem koncepce je předpoklad komunitního přístupu vedle přístupu expertního, tj. zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu za účelem zohlednění různorodých zájmů aktérů v daném prostoru nebo věcné oblasti.