Tato koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy vznikala v průběhu let 2005 –2006. Na základě hledisek uplatňovaných v oblasti kultury orgány Evropské unie a Ministerstvem kultury České republiky analyzuje současnou situaci pražské kultury a formuluje základní principy, zásady, obecné cíle, nástroje, střednědobé záměry a priority kulturní politiky města.