V pořadí třetí profil České republiky ve 13. edici Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě je aktuálně k dispozici ke stažení v anglické a české jazykové verzi. Jeho autorkou je Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu.

„Kompendium kulturních politik a trendů v Evropě je pravidelně aktualizovaný webový informační a monitorovací systém, který se zabývá kulturními politikami, jejich nástroji, diskusemi a trendy v Evropě,“ přibližuje projekt Pavla Petrová. Kompendium vzniklo v roce 1998 z iniciativy Rady Evropy jako společný projekt s nezávislou neziskovou společností ERICarts (Evropský institut pro komparativní kulturní výzkum) a je vytvářeno na základě sdílení zkušeností a partnerství nezávislých expertů na kulturní politiku, nevládních organizací a národních vlád. V současné době jsou v Kompendiu zahrnuty profily 42 zemí. Cílem je zahrnout profily všech 50 členských zemí Evropské kulturní konvence.