Dokument shrnuje základní principy kulturní politiky zemí Evropské unie, typy jejich exekutiv, legislativu vztahující se ke kultuře a divadlu, způsoby financování a veřejné rozpočty, provozovatele divadel a typy jejich právních subjektivit. Závěr tvoří komparace se stavem v ČR.