Studie amerického badatele Stepana S. Simka o transformaci českého divadla jako součásti přechodu celé společnosti k demokracii a tržní ekonomice.