Článek se věnuje kulturní výchově a estetické výrobě s využitím technologií, které je neomezují ani neovlivňují. Autor se zabýval otázkou a uskutečnil výzkum týkající se pravomocí, limitů a možných přístupů nových technologií v oblasti kulturní produkce. Projekt je také alternativním přístupem k diachronním kulturním hodnotám starověkých dramatických představení.