Studie byla vytvořena pro účely Koncepce účinnější podpory umění a stručně představuje vývoj v oblasti kinematografie v České republice v letech 1989 až 2005. V závěru jsou shrnuty přednosti a slabiny této oblasti.